Masjid Amal Chad

Perasmian Masjid Amal Pertama di Perkampungan Hidjelidje, Chad, Afrika. Terima Kasih atas sumbangan orang ramai.