PENGENALAN

“Berkhidmat Untuk Kemanusiaan, Beramal Kerana Allah”

Yayasan Amal Malaysia merupakan sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang berorientasikan  dakwah, kebajikan dan kemanusiaan serta aktif menjalankan misi di dalam dan luar negara. Lebih 40 buah negara telah dijelajah bagi menjalankan misi kemanusiaan.

 Berbekalkan semangat dan slogan “Berkhidmat Untuk Kemanusiaan dan Beramal Kerana Allah” , ia bergerak ke pelusuk negara dan dunia bagi menabur bakti kepada umat manusia yang ditimpa musibah dan kurang bernasib baik.

Gerak kerjanya termasuklah misi bantuan,perubatan, pendidikan dan dakwah, latihan, penyelidikan, pembangunan remaja, penerbitan dan hubungan luar. Yayasan Amal Malaysia juga aktif dalam menjalankan projek pembangunan dan pemulihan seperti pembangunan pusat pendidikan & latihan, penyediaan air bersih & sanitasi dan penjagaan kesihatan.

Menerusi amanah yang dipikul, kami berharap dapat terus bergerak ke hadapan dalam  melaksanakan kerja sukarelawan,  kemanusiaan dan kebajikan  yang dapat meningkatkan  imej Islam di mata masyarakat.


MISI & VISI

VISI
Menjadi NGO  Pilihan Dunia di Dunia menjelang Tahun 2025.

MISI

  • Berkhidmat secara sukarela untuk membangun  ummah melalui pendekatan Pendidikan, Kebajikan, Kesihatan, Kemanusian dan Kemasyarakatan
  • Melahirkan ahli dan sukarelawan terlatih yang menghayati teras budaya Yayasan Amal 

TERAS BUDAYA YAYASAN AMAL

  1. Berilmu, Beriman dan Beramal
  2. Berakhlak Mulia
  3. Berprinsip dan Berdisiplin
  4. Berkemahiran dan Berketerampilan
  5. Berkasih sayang, jujur & hormat menghormati
  6. Beramal kerana Allah